Enslig i hustadvika


Flyktninger og innvandrere - Arendal kommune

Tidligere var det Eide vassverk som driftet avløp for Eide kommune. Dette ga et bortfall av inntekter for Eide vassverk, på ca 1 million kroner.

single klubb i vang

Det førte til at styret la frem et forslag for årsmøtet for å dekke inn en del av dette inntektstapet, som ble vedtatt. Enslige pensjonister og fritidsboliger har enslig i hustadvika en årrekke hatt en egen ordning, der de har betalt bare halv avgift.

Informasjon om endring av vannavgiften fra - EIDE VASSVERK SA

Dette har vært en ordning som har kommet denne befolkningsgruppen til gode, og det er klart at dette har vært sett på som svært positivt.

Endringen i vannavgiften innebar en generell enslig i hustadvika for alle grupper, samt at særordningen for en del av industrien, fritidsboliger og enslige pensjonister opphører. Enslige pensjonister og fritidsboliger må fra betale ut fra samme kriterier som andre husholdninger som er abonnenter hos Eide Vassverk. Det er en totalsum i året på kr Endringene er gjort av årsmøtet i vassverket i henhold til vedtektene. Årsmøtet er vassverkets øverste organ og består av alle abonnenter i Eide vassverk.

Vann er vårt viktigste næringsmiddel og beste og sunneste tørstedrikk.

Alle abonnenter er velkommen til å møte, fremme forslag og stemme over forslag. Årsmøtet blir annonsert i flere medier, og i innkalling er det også opplyst om single speed kautokeino, der tariffer er et fast punkt.

Det er kun et årsmøte som kan endre satsene igjen og de må da finne andre måter å dekke inn tapet av inntekter på. Ny prisliste med informasjon om endringen ble lagt ut på våre nettsider etter at vedtaket ble gjort. Vi har forståelse for at ikke alle våre abonnenter har internett og dermed ikke har hatt tilgang til denne informasjonen, og vil ta lærdom av det.

Du bruker Internet Explorer 8 eller eldre.

Skulle det forekomme endringer av en slik art igjen, vil vi forsøke å informere bedre. Om en sammenligner prisen for vann i Eide vassverk med andre kommuner og private vassverk, ser vi at Eide vassverk fremdeles har en lav pris. Kommunene har ikke lov til å differensiere avgiften enslig i hustadvika sin befolkning, og vi har heller ikke funnet eksempler på at andre privat vassverk har hatt denne ordningen for enslig i hustadvika pensjonister. Dette ser enslig i hustadvika til å ha vært et gode man kun har hatt om man er abonnent i Eide vassverk.

møte single i fevik

Eide vassverk tilbyr godt vann og ønsker å fortsette med det for alle våre abonnenter. Samtidig er det nødvendig å single menn i evenes en økonomi som ivaretar behov for vedlikehold og oppgradering av vannforsyningen, teknisk anlegg og kvalitetskontrollen vi har. For en vanlig husstand utgjør det kroner i året.

Hvis noen abonnenter skal fortsette med særordninger med lavere avgift, er en konsekvens at alle andre abonnenter må betale mer.

eidsvoll gay dating

Det arbeides med å se på muligheter for å øke inntektene på andre måter. Endring av hvordan satsene er bygd opp og mulighet for innsetting av vannmålere arbeider vi også med. De som har kontaktet vassverket etter at de har fått regning, skal også ha fått opplyst at om de ønsker å dele opp regningen så har de anledning til det, uten noe ekstra gebyr eller renter.

Vi oppfordrer alle som har noe de vil ta opp med Eide vassverk om å ta kontakt direkte, så skal vi svare så godt som mulig. Epost kan sendes til post eidevassverk. Styret i Eide vassverk SA.