Enslig i rygge


enslig i rygge borkenes dating site

Men Ap, Høyre og Frp sa nei. Moss Avis skrev i går at Rygge kommunestyre har singel treff tydal å legge ned bolig for enslige mindreårige flyktninger.

enslig i rygge lødingen single

Da saken ble behandlet i kommunestyret sist torsdag, fremmet SVs Jon Aga følgende forslag: — Bolig for enslige mindreårige flyktninger består som i dag, med minst fire brukere i huset. SVs forslag ble støttet av både Senterpartiet, Venstre, KrF, Pensjonistpartiet og uavhengig, og fikk totalt åtte stemmer.

enslig i rygge strand online dating

Mens Ap, Høyre og Frp stemte for rådmannens innstilling om at bolig for enslige mindreårige flyktninger avvikles på en slik måte at dagens beboere ivaretas. Dette ble vedtatt med 19 stemmer.

Uføretrygdet mor får ikke startlån Per Johansen Hun søkte Rygge kommune om startlån til ny bolig, men fikk avslag. Spørsmålet er om snaut

I en tid hvor millioner av mennesker er på flukt velger man i Rygge å legge ned et godt fungerende tilbud. Vi ser at folk i Rygge er engasjerte og stiller opp frivillig for å hjelpe flyktninger.

Uføretrygdet mor får ikke startlån

Vi burde heller sett på hvordan vi kan utvikle dette tiltaket, sier SVs Enslig i rygge Christensen. Men da burde vi enslig i rygge legge press på regjeringen, sier Christensen.

enslig i rygge enebakk gay dating

Under ordførerduellen på moss-avis. For mindreårige er egenandelen for kommunen for høy, sa Harald Fløgstad H. Rygge har vedtatt å motta ytterligere ti flyktninger utover vedtatt kvote for og ti flyktninger utover vedtatt kvote for Det er blant annet på bakgrunn av dette at rådmannen foreslår å legge ned boligen for mindreårige, fordi Rygge ikke har råd til begge deler.

Frp enslig i rygge fremmet en lovlighetsklage på vedtaket om bosetting av flyktninger, fordi de mener saken ikke er forsvarlig utredet ved at det ikke er vist til økonomisk inndekning. Også den ble behandlet i kommunestyret sist uke. Alle partier unntatt Frp stemte for å opprettholde vedtaket om bosetting, men saken går til fylkesmannen. Privat aktør Som Moss Avis skrev i går, ønsker det private firmaet Aleris å etablere mottak for 15 mindreårige flyktninger på Kure gård.

enslig i rygge single menn i kvinesdal

Om dette sier Skartlien: — Dette er en prosess som kommunen ikke er så veldig involvert i, men vi må sørge for at bygningen er i god stand. Det er ikke nødvendigvis slik at kommunen kan si nei til dette, og sett i lys av dagens flyktningsituasjon er det heller ikke sikkert vi har lyst til å si nei. Les mer om:.

enslig i rygge single snåsa