Enslig i sømna, Sømna krever umiddelbar evakuering av barn fra Moria-leir - Brønnøysunds Avis


2018AJC Ko Pin-Yi vs Johann Chua ビリヤード

Det er klart etter vedtak i kommunestyret tirsdag. Eiendomsskatten ble vedtatt, og den øremerkes nedbetalingen av lånene på Berg og Vik skole samt styrking av helsesektoren.

sem single menn

Politikerne vedtok også full utbygging av Vik skole til 48,5 millioner kroner. Dahle stemte mot Tidlig på dagen var det formannskapsmøte, hvor sømnaordfører Edmund Dahle ble et enslig mindretall da Sømna formannskap gikk inn for eiendomsskatt.

hjartdal singelklubb

Det ble ingen opphetet diskusjon angående innføring av eiendomsskatt i Sømna. Sømna formannskap vedtok saken med fire mot én stemme.

lundamo møte single

Bare ordfører Edmund Dahle hadde motforestillinger til vedtaket. Øremerking Formannskapet gikk for rådmannens innstilling til vedtak med et tilleggspunkt.

møte single i eike

Eiendomsskatten skal øremerkes nedbetaling av lån i forbindelse med utbyggingen av Vik og Berg skole. Jeg ønsker også at Vik skole skal bygges ut, men jeg er uenig i denne prosessen. Vi er midt i et budsjettår, og vi burde brukt mer tid på behandling av både eiendomsskatt og skolesak sa Dahle. Nå har vi presset gjennom utbygging av Berg skole, og da enslig i sømna vi også enig om at vi skulle igangsette utbygginga av Vik skole umiddelbart etter dette, sa Gunder Strømberg.

online dating dønna