Haugesund enslig


Til hoyre. Kun for å eie boligen.

haugesund enslig

Kommunale avgifter for vann, renovasjon, feiing osv. Verdien av boligen blir også tatt med i formuesgrunnlaget for beregning av formuesskatt. Er det rimelig at det på toppen av dette skal betales en egen skatt for å eie sin egen bolig?

haugesund enslig

Nei, mener Høyre haugesund enslig ønsker å avvikle eiendomsskatten. Eiendomsskatten er i praksis den eneste skatten lokale politikere har full styring over og som samtidig kan gi betydelige beløp inn i kommunekassen.

Ikke alle kommuner benytter seg av muligheten, men trenden har vært økende de siste årene.

Artikkelen er over 5 år gammel Så lenge staten ikke dekker alle utgifter, vil ikke rådmannen anbefale enslige, mindreårige flyktninger. Det har aldri Haugesund gjort før.

Oslo kommune som med «rødgrønt» styre innførte skatten fra viste til fulle hvor ulikt eiendomsskatt på bolig kan ramme. I Oslo kommunes variant er det lagt inn et formidabelt bunnfradrag som medfører at hele skattebyrden legges over på et lite mindretall singel i flakstad kommunens befolkning.

Om du er rik eller fattig, enslig pensjonist eller familie med to gode inntekter har ingen betydning.

Nei til ungdomsflyktninger

Det eneste haugesund enslig betyr noe er hva boligen din kan være verdt i markedet, selv haugesund enslig du overhodet ikke har tenkt på å selge og flytte fra huset du en gang haugesund enslig flere tiår siden bygde eller kjøpte. Selv om Oslo viste ekstremvarianten av hvordan eiendomsskatten kan ramme mer eller mindre vilkårlig i forhold til betalingsevne er det også i Haugesund stor grad av tilfeldighet hvem som får en stor regning og hvem som får en mindre.

Det er uansett ingen direkte sammenheng mellom haugesund enslig og markedsverdi på boligene vi bor i, selv om det finnes en større og mer generell sammenheng.

I haugesund enslig til politikere på «rødgrønn» side som hevder at skatten har en sosial profil, mener Høyre at eiendomsskatt gjennomgående er en usosial skatt som rammer spesielt enslige minstepensjonister hardt.

De må også søke om omsorgsattest politiattest på www. Ventetida kan vere opptil månader.

I Norge står selveierdemokratiet sterkt og det er en målsetting at alle skal kunne ha muligheten til å eie sin egen bolig. Det er da problematisk at eiendomsskatten kan gjøre det vanskeligere.

Ikke minst kan det haugesund enslig vanskelig å beholde sin egen bolig en gang i framtiden hvis betalingsevnen av ulike grunner blir mindre.

haugesund enslig

Forutsigbarhet i tilværelsen er viktig for alle. Eiendomsskatten har et stort potensial til å skape uforutsigbarhet for den enkeltes økonomi med de konsekvenser det kan få på mange plan i livet.

De Eldres Boligspareklubb (DEBO)

Så kan det sies at haugesund enslig er nødt for å innkreve skatt på boligen til sine innbyggere for å få råd til å levere nødvendige tjenester, og at skatten på den måten kommer alle gode. Høyre har tro på at den enkelte innbygger og familie har større nytte av å disponere disse pengene selv og bruke på ting de selv mener de trenger. Økonomien i norske kommuner, inkludert Haugesund, har vært god grunnet høyere overføringer fra regjeringen.

For hvert år vi øker eiendomsskatten kommer det haugesund enslig nye midler som forsvinner inn i kommunebudsjettene og er «umulige» å finne igjen. Det vil vi ha slutt på.

Høyre mener det er fullt mulig å drive de nødvendige tjenestene i kommunen mer effektivt enn i dag gjennom å finne nye måter å løse utfordringer på, og skal snu hver krone for å sørge for at kommunen bruker innbyggernes penger så godt som overhodet mulig. Det skal vi gjøre gjennom «HGSD 2. Å ty til økte skatter hver gang en får en utfordring og føre politikernes problemer med å prioritere over på innbyggerne, det er ikke framtidsrettet.

Da er ikke institusjon eller trygdebolig alltid et ønskelig alternativ. En boligform som er utformet spesielt med tanke på eldre menneskers praktiske og sosiale behov, vil være bedre.