Indre fosen single damer


Fødte,Nettoflytting,Døde,Vekst i befolkningen siste kvartal Les mer om Norges befolkning på vår faktaside om befolkningen.

dating site i moi

Figuren viser hvor mange personer som bor i kommunen som enten har innvandret selv eller er barn av to innvandrere med bakgrunn fra utvalgte land. Les mer om innvandring til Norge på vår faktaside om innvandring. Befolkning i ,Befolkning i Arbeid og utdanning Les mer om det norske arbeidslivet på indre fosen single damer faktaside om arbeid.

oslo single damer

Innbyggere som pendler til jobb i annen kommune,Personer som pendler inn til jobb i kommunen Utdanning på Universitets- og høyskolenivå regnes som kort om den varer i år, og lang om den varer i 4 år eller mer. Hytter,Bor på landbrukseiendom,Beboere per husholdning,Bor trangt Les mer om hvordan vi bor i Norge på vår faktaside om bolig.

Kultur Netto utgifter til kultursektoren Bøker lånt på biblioteket,Besøk per kinoforestilling,Barn med plass i kommunal musikk- og kulturskole,Frivillige indre fosen single damer og foreninger Mer statistikk om det norske kulturlivet finner du på vår faktaside om kultur. Medlemmer i Den norske kirke,Medlemmer i andre tros- og livsynssamfunn Mer statistikk om religion i Norge finner du på vår faktaside om religion.

florø speed dating

Bebyggelse og transport Befolkningstetthet,Andel som bor i tettsted¹ ¹Et tettsted er uavhengig av fylkes- og kommunegrenser, og betegner et område der det bor minst personer og der det med noen unntak ikke er mer enn 50 meter mellom husene. Les mer i statistikken Tettsteders befolkning og areal.

løten enslig

Les mer om bil og bilbruk i Norge på vår faktaside om bil og transport. Areal dekket av veier,Areal dekket av bygninger Les mer om hvordan Norges areal fordeler seg på vår faktaside om landskap i Norge.

måsøy gay dating

Kommunens økonomi Kommunens driftsutgifter per innbygger,Kommunens driftsinntekter per innbygger Driftsresultat Netto driftsresultat i prosent av brutto driftsinntekter blir brukt som et mål på kommunenes økonomiske handlingsfrihet, og er en viktig indikator på om det er økonomisk balanse i kommunen.