Indre fosen single, Kurs i Indre Fosen - Her finner du kurs i Indre Fosen


Spjelkavik, S. Arkeologiske utgravninger på Ørland kampflybase — Raymond Sauvage Oppsummering I ble det gjennomført en arkeologisk utgravning av kulturlag på en seter i forbindelse med planlagt tilbygg på en privat hytte på Myrset ved Åfarnes, Rauma kommune.

Utgravningen foregikk helt øst på setervollen like inntil hyttens østvegg.

Tone damli utro norske jenter webcam Auditoriet foredrag serie litt. Biorhythms, pulsatility, and hormone resistance. Trondheim er en levende og pulserende by med studentsjel til fingerspissene.

Myrset har gunstig beliggenhet på et tørt høydedrag omgitt av områder med myr. Seteren har kulturlag som går tilbake til jernalder og er blant de eldste kjente seteranleggene i Romsdal.

Det er registrert kulturlag inne på vollen på flere steder og de eldste dateringene går tilbake til eldre jernalder.

Tone damli utro norske jenter webcam

Det er også kjent flere tufter, der enkelte har med dateringer tilbake til tidlig middelalder. Et område på 6x4 meter ble gravd ut i undersøkelsen.

sør-aurdal single

Den tidligste aktiviteten som ble påvist var i form en gropsjaktovn og indre fosen single spor etter jernproduksjon, datert til ca. Etter jernframstillingsfasen har området ligget brakk, noe som var synlig i form av et tynt utvaskingslag. Over dette utvaskingslaget lå avsetninger i form av et trekull og humusholdig kulturlag som inneholdt skår av kleberkar og to bryner, datert til vikingtid og tidlig middelalder.

Laget settes i forbindelse med en nærliggende hustuft fra samme tid. Over dette kulturlaget ble det indre fosen single to lag som trolig er avsatt i forbindelse med beite og seteraktivitet i sein middelalder og nyere tid. Elisabeth F. Begge lokalitetene lå på mark som ble brukt som beitemark, men som før hadde vært oppdyrket. Lokalitet 1 hadde mest spor fra senmesolittisk aktivitet, men hadde også spor fra andre perioder.

Det ble her funnet funn, hvorav alle var fra eldre steinalder. Lokalitet 2 hadde mest spor fra neolittisk tid og vikingtid, og herfra ble det gjort funn. På lokalitet 1 fantes det et senmesolittisk kulturlag med en grop som kan tolkes som en tuft, men uten karakteristika som veggvoller, grøfter, stolpehull etc.

Det ble sendt inn 17 prøver til datering der tidsspennet gikk fra senmesolittikum til vikingtid, som støttet opp de fleste antagelsene om datering som var gjort i felt, ved hjelp av strandlinjedatering og gjenstandsdatering. Den menneskelige aktiviteten på lokalitetene har begynt når områdene kom opp fra havet, og har vært mer og mindre aktivt fram til i dag.

singelklubb røyken

Arbeidet omfattet utarbeidelse av et informasjonsskilt som kunne anvendes på indre fosen single utgravningslokalitetene ved prosjektet, Åpen Dag og omvisninger på felt i forbindelse med Sagauka i Melhus i juni indre fosen single Åpen Gård på Øya VGS i septembersamt utforming, tilretteleggelse og gjennomføring av et arkeologisk formidlingsopplegg med skolebesøk til de pågående undersøkelsene tydal single klubb lokalitet B på Øya, gnr.

Overordnede målsettinger for formidlingssatsningen knyttet seg til å ta i bruk deltakernes egen landskapsforståelse i møte med arkeologiske spor, bruk av de avdekte sporene og det omliggende landskapet til å etablere tidsdybde, samt å bruke den pågående utgravningssituasjonen og manifesteringsprosessen av arkeologiske spor som en åpen dør til deltakernes egne tolkningsforslag og tankegang.

Heidrun Stebergløkken Oppsummering Denne rapporten omhandler befaring og fotoprosjektet på Fosen som ble gjennomført på Prosjektet er gjennomført med BERG-midler som var overført fra prosjektåret Målsettingen med prosjektet var tilstandsvurdering, ny-dokumentasjon og formidle kunnskap om bergmaleriene på Fosen.

Fotoklubben ønsker å formidle bergbildene gjennom en fotoutstilling i første omgang på Bjugn Bygdatun Mølnargården, og indre fosen single. NTNU Indre fosen single stod for all fotografisk dokumentering som trengs i forhold til å få dokumentert tilstanden og figurer på bergflatene.

Det ble også tatt fotogrammetri-bilder og gjennomført innmåling av STFK av de feltene hvor det var mulig å indre fosen single innmåling.

GROnett: Hvem er de, kvinnene vi ikke «ser»? | Næringsforeningen i Trondheimsregionen

Alle foto lagres til Fotobasen, for å lagre indre fosen single billedmateriale for senere digital bearbeiding. Hanne Bryn og Merete Moe Henriksen Oppsummering Høsten ble det utført en arkeologisk utgraving på Gravråksmoen i forbindelse med omregulering av gamle Hofstad leir i Høylandet single kommune, Sør-Trøndelag.

Ved utgravingen ble det avdekket et område på m². Det ble påvist anleggsspor hvor ble undersøkt. Undersøkelsen resulterte i identifisering av 8 forhistoriske bygninger, 2 faser med eldre dyrkingslag, 4 ovnsanlegg, samt flere ildsteder og kokegroper.

indre fosen single

RSS Rissværing frasa seg odelsretten: Kristian Skrødal blir gjerne landslagstrener i langrenn Nivået i norsk langrenn er synonymt med det øverste nivået i hele verden. Kristian Skrødal trener regionlaget i langrenn i Midt-Norge. Her i Toppidrettssenteret i Granåsen der de syder av gammel storhet på veggene. Mest på vegne av egne løpere, men også på sine egne. Han elsker tanken på å utvikle løpere fra Midt-Norge til å komme på landslag.

I tillegg indre fosen single det også observert aktivitet i siste del av yngre steinalder. Området er indre fosen single åkerslette på et svakt skrånende terreng som heller sørøst mot saltvannsinnsjøen Botnen.

På dette jordet har det over lang tid blitt observert svart jord, og det er en lokal tradisjon om at den eldste kirken i Rissa har stått her. Det er siden gjort funn av keramikk, pottebein og metallgjenstander av typer som typisk blir datert til seinmiddelalder og tidlig etter-reformatorisk tid. NTNU Vitenskapsmuseet utførte en georadar-undersøkelse ved hjelp av deres 3d-radar Georadar og tilhørende antennesystem, noe som gir profiler gjennom hele området for hver 7,5 cm med høy oppløsning.

Sexklubb i oslo pene damer bilder : Erotic massage in denmark escorts oslo

Det ble påvist en rekke anomalier, hvor 15 ser ut som groper med stein og er tolket som mulige kokegroper, en mulig hustuft, samt et område med avvikende respons. Dette avgrensede området med avvikende respons er interessant, men det er vanskelig å påvise konkrete anomali innenfor dette området. Analyser av landskapsplasseringen og terrenget indikerer at en har en kraftig respons ca ved cm dybde som er tolket som mulig grunnfjell, og omrotede masser over dette.

Uten ytterligere undersøkelser er det ikke mulig å fastslå med sikkerhet om dette utslaget har naturlige årsaker indre fosen single om det kan føres tilbake til menneskelige aktiviteter, men områdets plassering og utstrekning faller godt sammen med den kjente utstrekningen til det svarte laget observert i åkeren.

Zakupi počitniških nastanitev in prenočišča v kraju: Ratvika - Trøndelag, Norveška | Airbnb

Kombinert med indre fosen single av keramikk, indikasjoner på metallarbeid gjennom funn av slagg, bronseblikk og halvfabrikater, tyder det mer på at dette er et bosetnings- og aktivitetsområde heller enn et kirkested. Det ble gjennomført målinger av magnetisk susceptibilitet samt kjørt med georadar.

Totalt ble det målt 90 m² med magnetisk susceptibilitet, og dekket et areal på 19 m² med georadar. Dette er litt større arealer enn det som opprinnelig ble planlagt for prosjektet. Problemstillingene for prosjektet var å påvise og avgrense aktivitetsområder og jordgravde strukturer i områdene omkring Kyrkås, og spesielt omkring den gamle kirka og omkring et område der hvor en i undersøkte en hustuft fra vikingetid.

kvitsøy datingsider

Det ble påvist et aktivitetsområde omkring området hvor denne hustuften skal ha vært med målinger av magnetisk susceptibilitet, men georadar-undersøkelsen fant få konkrete anomalier i dette området.

I nærområdet ble det påvist enkelte mulige groper, men ingen tydelig hustuft.

Sjarmerende eldre gårdshus

Noe sørøst for dette er det et kjent jernvinneanlegg. Dette ble avgrenset, og er anslått til å spre seg over et område på ca.

Susceptibilitetsmålingene viste også et mulig aktivitetsområde omkring Hembygdsgården, samt i områdene umiddelbart omkring Kyrkås gamla Kyrka. Forhøyede målinger av magnetisk susceptibilietet i området omkring Hembygdsgården er fristende til å tolke som indikasjoner på eldre aktivitet enn selve Hembygdsgården.

Navigasjon

De forhøyede målingene indre fosen single også være relatert indre fosen single den moderne aktiviteten her. Mellom hovedbygningen på Hembygdsgården og åkerskillet mot øst av gressplenen ble det også påvist en tydelig anomali i georadardataene, tolket som restene av en rektangulær bygning på 10x7,8 meter.

Det ble ikke påvist konkrete graver eller et eldre kirkebygg, men enkelte anomalier nord for kirka ble tolket som en mulig nordre markering av kirkegården. Feltet har vært kjent sidenog er i dag tilrettelagt for publikum med skilting.

I de siste årene har Nord-Trøndelag fylkeskommune i samarbeidet med Stjørdal museum Værnes gjennomført skjøtsel på feltet, som har omfattet enolbehandling og tildekking om høsten, og våtrens om våren. Selve bergflaten fremstår i dag som ren og fri for mikrovegetasjon.

tinn single speed

Utfordringen er figurenes synlighet, til tross for at indre fosen single er ren. Feltet har kun vært kalkert ved to anledninger tidligere; indre fosen single Theodor Petersen i og av Gutorm Gjessing i Rapporten omhandler den nye tilstandsvurderingen og nydokumentasjonen utført av NTNU Vitenskapsmuseet Jo Sindre P. Eidshaug og Staale Normann Oppsummering NTNU Vitenskapsmuseet undersøkte høsten tre fangstgroper idog på Løklien i Midtre Gauldal kommune, Trøndelag fylke, som følge av at de kom i konflikt med detaljreguleringsplanen for ny E6 Ulsberg — Vindåsliene.

Alle de tre fangstgropene ble snittet maskinelt, og en av gropene ble dessuten flategravd med maskin.

Fangstgropene hadde mektige dimensjoner, med ytre tverrmål på inntil 11 x 9 m og dybde på inntil 2,7 m fra toppen av vollen til bunnen av nedskjæringen. Bunnplanene målte mellom 2,8 og 3,5 m i lengderetningen, mens bredden til den flategravde gropen målte 1,2 m.

Formen til gropene varierte, fra mer bolleformet til temmelig rektangulær. Det ble ikke funnet spor etter indre konstruksjonselementer, men gropene levner et formmessig «avtrykk» som kan indikere at de har rommet trekasser. Enkelte av Cdateringene var svært gamle, men disse stammer fra usikre kontekster.

Kurs i Indre Fosen

Basert på at gropene ligger i system er de høyst sannsynlig samtidige, og de to yngste dateringene fra fyllmassene antyder at gropene trolig kan dateres til høymiddelalderen og at de har vært i bruk frem til tallet. Det ble ikke funnet sikre spor etter flere enn en bruksfase.

 • Kurs i Indre Fosen - Her finner du kurs i Indre Fosen
 • Hommersåk speed dating
 • Тогда Николь перешла через комнату и взяла Эпонину за руку.

Dimensjonene tilsier at gropene sannsynligvis ble brukt til fangst av elg. Eidshaug og Staale Normann Oppsummering I forbindelse med detaljregulering for Moen massetak og massedeponi i Oppdal kommune, Trøndelag, som angår en planlagt utvidelse mot sørøst og sørvest oppstod det konflikt med tre registrerte kulturminner som tidligere var tolket som kullgroper idid og id Ett av kulturminnene id ble omtolket til en tjæremile tjærehjellmens de to øvrige ble avskrevet som naturdannelser.

GROnett: Hvem er de, kvinnene vi ikke «ser»?

Utgravningen av tjæremilen kunne dokumentere detaljer relatert til tappesystemet og milens oppbygging. Det ble funnet spor etter tre brenninger.

gulen singelklubb

Tjæremilen ble radiologisk datert til etterreformatorisk tid yngre enn e. Innenfor planområdet var det registrert ett automatisk fredet kulturminne som kunne tolkes som en fangstgrop eller en kullgrop id Den arkeologiske undersøkelsen kunne bestemme at kulturminnet var en stor kullgrop, og i forbindelse med utgravningen ble det påvist og undersøkt ytterligere to kullgroper id og id som var vesentlig mindre.

 • Date kvinner i Indre Fosen – Søk blant tusenvis av kvinner i Indre Fosen som vil begynne å date
 • Speed dating norway fagernes
 • Påmeldingsfrist

Den re singelklubb kullgropen og en av de små kullgropene ble datert til sen vikingtid, mens den siste fikk datering til overgangen mellom senmiddelalderen og nyere tid. Til tross for et dateringsspenn på ca. Den største ulikheten ligger i størrelsesforskjellen mellom de to gropene fra vikingtid.

Alle de tre kullgropene var svakt ovale i plan og hadde relativt sirkulære milebunner.

 1. Gay dating i storfjord
 2. Hommersåk speed dating
 3. Sjarmerende eldre gårdshus - Rumah untuk Disewa di Indre Fosen, Trøndelag, Norway
 4. Singel i farsund
 5. Далее Арчи и Николь должны были объяснить им, что октопауки - существа миролюбивые и не имеют никаких претензий на северную сторону Цилиндрического моря.

I tilknytning til den største kullgropen ble det påvist spor etter stablingsteknikken. Eidshaug og Staale Normann Oppsummering I forbindelse med områderegulering for deler av Nestvold gbnr.

Av 61 kontekster som ble knyttet til lokaliteten, ble 12 tolket som kokegroper og 5 som øvrige førreformatoriske strukturer, 3 ble tolket som fossile lag, og 41 kontekster ble avskrevet som naturdannelser eller moderne. De potensielle sporene etter stolpehull fra hus ble omtolket til små kokegroper, og kulturlaget ble tolket som et mye yngre fossilt dyrkingslag. Lokaliteten ble derfor tolket som et kokegropfelt fra eldre jernalder med overvekt av dateringer til perioden yngre romertid — folkevandringstid fase 2.

single klubb i åneby

Den eldste kokegropen synes derimot å være fra førromersk jernalder fase 1. Et noe særskilt trekk ved kokegropene var at mange av disse var usedvanlig små, med tverrmål som ligger på mellom 0,44 m og 1,01 m. I tillegg til kokegropene har det blant annet blitt anlagt en mulig avfallsgrop i fase 2.