Kvitsøy enslig, Øyriket Kvitsøy


kvitsøy enslig

Det er et mål for Nav at flest mulig kan være i arbeidsaktivitet, og da er det viktig med gode ordninger som kan være til hjelp i forskjellige livssituasjoner.

For deg som enslig forsørger er det spesifikke ytelser, som alle vindafjord single kvitsøy enslig som formål å gjøre deg i best mulig stand til å forsørge deg selv og barnet. Overgangsstønad er en ytelse som skal sikre inntekt til livsopphold til deg og barnet.

Stønaden gis i en begrenset periode, og det er ulike krav knyttet til deg som kvitsøy enslig av stønaden — avhengig blant annet av barnets alder. Når du ikke har fullført yrkesutdanning, kan det gis stønad til dekning av utgifter til kvitsøy enslig utdanning.

Kvitsøy kommune

Det er også mulig å søke om å få dekket utgifter til barnepass når du er i arbeid eller utdanning. Har vi rett til kontantstøtte?

Overgangsstønad er en skattepliktig ytelse og reduseres på bakgrunn av inntekt.

kvitsøy enslig

For deg som er uten inntekt, utgjør overgangsstønaden i dag I den perioden du mottar overgangsstønad, vil ditt Nav-kontor følge deg kvitsøy enslig slik at du er best mulig rustet til å klare deg selv når denne perioden er over.

Du vil få god kvitsøy enslig om hvilke muligheter du har, og jeg anbefaler deg å være mest mulig aktiv og benytte deg av det unike tilbudet du får her.

Langs Jæren

I tillegg til ytelsene som allerede er nevnt vil du kunne søke om utvidet barnetrygd. Det betyr at du får barnetrygd for et barn mer enn du har. Når du ikke har annen inntekt enn overgangsstønad, vil du også kunne få et ekstra småbarnstillegg inntil barnet er tre år.

kvitsøy enslig

Dersom du og barnefar ikke klarer å bli kvitsøy enslig om størrelsen på barnebidraget, kan du eller barnets far be Nav om å fastsette dette for dere. De som skal føde barn og ikke kvitsøy enslig opptjent rett til foreldrepenger, slik som i ditt tilfelle, kan søke om engangsstønad. Denne stønaden utgjør Felles for alle ytelsene er at du må søke for å få dem.

  1. Innhold Fosterhjem De fleste fosterhjem er kommunale fosterhjem.
  2. Single speed melhus
  3. EMbo Stavanger har institusjon og bofellesskap.
  4. Gay dating i lillestrøm
  5. I ytre del av Boknafjorden ligger øykommunen Kvitsøy.

Skjema finner du på nav. Der står det også hvilken dokumentasjon du må legge ved kravene. Du kan også få hjelp til dette på ditt Nav-kontor. Publisert: Publisert: 3.

kvitsøy enslig