Leirsund enslig, Avdelingsleder jobber i Leirsund - juli | katiskupcakes.com


Fra Maura til Leirsund renner elva igjennom gammel havbunn fra siste istid hvor store mengder leire er avsatt. Leira er med på å forme dette ravinerte landskapet.

leirsund enslig singelklubben mo i rana

Fra Leirsund flater landskapet seg ut da vi er i kanten av Øyeren-bassenget. Fra Leirsund til Svelle er landskapet flatt og preges av gjentatte oversvømmelser fra Leira gjennom mange tusen år.

Jobb: Avdelingsleder - Leirsund

Dette området avgrenses av Asakmarka i øst, en åsrygg i vest, Leirsund i leirsund enslig og den grunne innsjøen Svelle i sør. Området ligger både i Skedsmo og Fet kommuner. Leirsund enslig er idag sterkt preget av jordbruk og en utvidet Gardemobane. Området kan betegnes som en biologisk ørken fordi størsteparten av området huser kun én eller to plantearter.

Store arealer på flere kilometer sammenhengende dyrket mark gjør området ugjestmild for de fleste dyregrupper. Noen få lommer med vegetasjon ligger igjen, og det er her dyrelivet, og flaggermusene, finnes.

leirsund enslig single klubb i nordstranda

Fem flaggermusarter er registrert fra området. Disse er brunflaggermus, gråskimlet flaggermus, nordisk flaggermus, vannflaggermus og dvergflaggermus.

Høy tetthet av nordisk flaggermus og gråskimlet flaggermus er tidligere beskrevet av forfatteren Gjerde b. Deler av området leirsund enslig tilgjengelig fra bilvei, men for å komme til de mest interessante områdene må en gå langs jorder og jernbanelinjen. Vises siden uten frames? Den ble hørt idet den passerte flere ganger Gjerde Diverse: Arten synes å være ny for området.

Det antas at disse to observasjonene er av samme dyr. Gråskimlet flaggermus Vespertilio murinus L. Ekstremum: 5. Største antall: 3 ind. Arten flyr som regel meget høyt og er derfor vanskelig å oppdage. Det er derfor en begrensing på hvor mange dyr som kan observeres samtidig. Diverse: De fleste observasjonene er gjort på Tuenstranda mot Svelle. Trolig jakter arten på svermende insekter over Svelle, leirsund enslig de dyrene som blir registrert på Tuenstranda er dyr i kanten av dette området.

Den Resten av Tuenstranda ble undersøkt den Tilsammen utgjør dette 18 individer. Ekstremum: Arten er trolig vanlig i området fram til begynnelsen av september. Største antall: individer jaktende over strandeng på Tuenstranda ved Tuentangen Diverse: Arten observeres over hele området, men store antall er observert langs Tuenstranda mot Svelle jaktende i samme område som gråskimlet flaggermus.

Natt leirsund enslig På Tuenstranda nord for Svelle ble det talt ytterligere dyr natt til Tilsammen utgjør dette individer. Vannflaggermus Myotis daubentonii Kuhl, Første funn: 1 ind. Ekstremum: 3. Største antall: Kun observert en av gangen. Diverse: Observeres meget sjeldent så langt nedstrøms i Leira.

Korteste reisetid til Oslo er 11 min. Kommunen er i en utvikling, hvor forskning, utdanning og næringsutvikling er sentralt. Skedsmo er Norges messe- og kongresskommune.

En kjent koloni finnes i Leira en kilometer oppstrøms fra område Gjerdea. Dvergflaggermus Pipistrellus pipistrellus Schreber, Første funn: 3 observasjoner langs jernbanen natt til Største antall: Observert kun enslige individer, men langs en kort strekning ved jernbanelinja ble 4 ind.

leirsund enslig tydal single klubb

Diverse: Alle observasjonene er gjort langs jernbanelinja der det også finnes mye løvtrær. Under artsomtale er kun observasjoner fra Tuentangen med Svelle tatt med. Observasjoner fra resten av området vil etterhvert bli inkludert. Der annet ikke er spesifisert er observasjonene leirsund enslig av forfatteren.

Totalt ble det talt leirsund enslig flaggermus og 18 gråskimlet flaggermus på Tuentangen, et område som utgjør et areal på ca. De fleste individene ble allikevel funnet langs leirsund enslig 2,6 km strekning med strandeng meter bredt. I dette området ble individer av nordisk flaggermus og 16 individer av gråskimlet flaggermus funnet. Dette gir tetthetsverdier på nordisk flaggermus og 41 gråskimlet flaggermus pr.

Få har studert tettheten av furasjerende flaggermus. Dog har nordisk flaggermus vært studert flere ganger av Jens Rydell, Ulrich Jüdes og forfatteren.

leirsund enslig single speed ringerike

Høye tettheter av jaktende flaggermus ble registrert ved Østensjøvannet i Her ble minst leirsund enslig nordisk flaggermus observert pr.

Vi vet idag at gråskimlet flaggermus ofte jakter svermende insekter over grunne sjøer. Undersøkelser fra Sveits de siste årene har vist dette Jaberg et al. Gjenfylling av en vik ved Tuen bruk har pågått i mange år i et område som har vært midlertidig fredet.

Jobb: Barneverntjenesten, Lillestrøm kommune - Leirsund

Området er fortsatt truet. Alle trærne i en strekning langs jernbanen leirsund enslig hogd for år siden i det området som ble brukt av leirsund enslig. Dette var store trær som har stått der i mange år uten noen sjenanse. Jordbruket i området er ganske intensivt.

leirsund enslig rena møte single

Jordene er store uten kantsoner med busker eller trær. Dette gjør det vanskelig for flaggermusene å komme ut i området, og dette er heller ikke noe godt landskap for andre dyr som holder til i kulturlandskapet. Reguleringen av vannstanden i Øyeren er også under ny vurdering. Det er derfor meget usikkert hvordan flaggermusene vil bli påvirket leirsund enslig leirsund enslig nye reguleringen. På en flaggermusleir i området i fjor sommer ble 3 kolonier lokalisert i privatboliger.

Dette arbeidet vil stor-elvdal singelklubben iog alle loft i låver og stabbur vil bli besøkt. Målet er å lokalisere alle koloniene som har tilhørighet til de jaktende dyrene ved Svelle. NØBI Newsletter 6: 1. ISSN Gjerde, L. A survey of bats in Leira and Nordre Øyeren. leirsund enslig

Nissefamilien

NØBI Report Nordre Øyeren Biological Station. ISBN Mass-appearance of the Nordic Bat. NØBI Newsletter 2. Status on Norwegian Bats.

  1. 49 Barneverntjenesten, Lillestrøm Kommune jobber i Leirsund - juli | katiskupcakes.com
  2. Горюем, когда умирает любимый.

Nordre Øyeren Biological Station, Lillestrøm An atlas on bats Chiroptera from a selected part of Southeastern Norway. Nyctalus noctula Schreber, recorded at Leira, Akershus Norway. Gudnjoloddi 1: Norges beste flaggermuslokalitet, Østensjøvannet.

Jaberg, C. In press. Foraging habitats and feeding strategy of the parti-coloured bat Vespertilio murinus L. Rydell, J. Foraging and diet of the northern bat Eptesicus nilssoni in Sweden. Holarctic Ecology 9: Seasonal use of illuminated areas by foraging northern bats Eptesicus nilssoni. Holarctic Ecology