Nordre follo speed dating, Δοχειαριου γρηγοριος


Stilling: Kommunalsjef for Kultur og samskaping i Nordre Follo uendret siden 1. Årslønn: 1.

Dette er nye toppledere i Nordre Follo

Utdannelse og antall studieår totalt: 7 studieår totalt. Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Rektor Bøleråsen skoleinspektør og assisterende rektor Hebekk skolelærer Ski, Vevelstadåsen og Siggerud skoler.

Fant hverandre på speed date Tore Kubberød Det var Frogn næringsråd som inviterte til speed date på Folkvang. Over 40 næringsdrivende deltok i seansen som gikk ut på at deltakerne fikk noen minutter med hverandre to og to. Den eneste gruppen som manglet var håndverkere, sier Lasse Meholm, leder i Frogn næringsråd.

Totalt 21 år i lederstillinger i skoler og kommunalområdet Oppvekst. Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Rektor ved Bøleråsen skole i Ski, kommunalsjef for Oppvekst og kultur i Ski og kommunalsjef for Kultur og samskaping i Nordre Follo siden 1. Ansiennitet i kommunen: 40 år.

Τι είναι καμπύλη αποδόσεων

Hvordan har det første året i Nordre Follo vært for deg? Lærerikt med mange samarbeidsprosjekter på tvers.

speed dating norway aurskog-høland dating norway i ibestad

Prosjekter i samarbeid med fagmiljøer, næringslivet og deres organisasjoner, med forskningsprosjekter og ulike institusjoner. Det har også vært spennende å bli kjent med det rike organisasjonslivet i Nordre Follo.

Stillingen byr på samarbeid med organisasjoner, ildsjeler, lag og foreninger innenfor de mange oppgavene disse leverer. Jeg har fått innblikk i hvor stor verdi disse miljøene skaper for kommunens innbyggere.

Ordførerdebatt - Follo Pride

Det har også vært utfordringer dette året, ikke minst knyttet til pandemien. Skifte av toppleder etter kort tid var også utfordrende. Monica Lysebo 48 : Monica Lysebo.

enslig i brattvåg dating i grue

Stilling før omrokkeringen: Kommunalsjef for Samfunn og bærekraft i Nordre Follo siden 1. Ny stilling fra 6. Har direkte personalansvar for: 7 ansatte. Utdannelse og antall studieår totalt: 7, 5 års studieår totalt. Nordre follo speed dating jurist cand.

Lokale Pirisi fikset seier

Totalt 18 år i lederstillinger. Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef for organisasjonsutvikling i Oppegårdkommunalsjef for organisasjonsutvikling og samfunn i Oppegårdkonstituert rådmann i Oppegård og kommunalsjef for Samfunn og bærekraft i Nordre Follo siden 1.

online dating bø vestre toten pris på singel

Ansiennitet i kommunen: 18 år. Jeg er stolt av hvordan dyktige medarbeidere og gode kolleger har stått på sammen for å gi Nordre Follo kommune en best mulig start i en krevende tid.

dating norway i åsgårdstrand datingsider i seljord

Nordre Follo har engasjerte folkevalgte og innbyggere og jeg gleder meg til å bidra videre i utviklingen av den nye kommunen vår. Har direkte personalansvar for: 2 områdeledere i tillegg til en rådgiver og smittevernteamet. Utdannelse og antall studieår totalt: Totalt fem studieår pluss deltids masterstudie.

Sykepleier-utdannelse med videreutdanning som helsesykepleier. Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Enhetsleder for helsetjenester nordre follo speed dating barn og unge 5 årkommunalsjef siden Totalt 14 års ledererfaring i kommunal sektor.

østre toten single dating norway i meldal

Har også jobbet på poliklinikk på Ahus speed dating i karlsøy på helsestasjon, sykehjem og hjemmesykepleien. Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef Velferd i Skikommunalsjef for Helse og mestring i Nordre Follo siden 1.

Post navigation

Ansiennitet i kommunen: 5 år. Året har vært preget av store endringer i arbeidet som følge av pandemien. Medarbeiderne våre har stått på for å løse utfordringene til beste for innbyggerne. Helsetjenestene har fått nye oppgaver i forbindelse med testing, sporing og oppfølging av de nasjonale tiltakene for å bremse spredning av koronaviruset. Det samarbeides på tvers og det er en stor styrke med store robuste fagmiljøer i denne krevende tiden.

  • Может быть, мама, ты хочешь еще передохнуть или лучше тебя покормить.
  • Dating norway i brekstad

Oppgavene med å sikre at vi har kapasitet og kvalitet i ørsta dating steder, også når antall eldre øker nordre follo speed dating årene fremover, er også godt i gang.

Har direkte personalansvar for: 8 ledere 3 områdeledere og 5 virksomhetsledere.

Related posts

Utdannelse og antall studieår totalt: Fem studieår totalt. Tidligere arbeidserfaring og antall år i lederstillinger: Rektor i 16 år fire år i Sarpsborg, og resten i Nord-Trøndelagkommunalsjef i Nore og Uvdal og Ulvik kommuner tre år i Nore nordre follo speed dating Uvdal og fire år i Ulvikkommunalsjef i Oppegård to år og kommunalsjef i Nordre Follo siden Alle stillingene du har hatt de siste fem årene: Kommunalsjef i Nore og Uvdal kommunekommunalsjef for Barnehage og kultur i Oppegård og kommunalsjef for Oppvekst og læring i Nordre Follo siden 1.

Alt dette skal gjøres innenfor en svært stram økonomi. Det krever viktige og riktige prioriteringer i tett samhandling med de folkevalgte, sier Henriksen i en pressemelding. Med de grepene som er gjort nå, mener kommunedirektøren at kommunen i større grad vil være rustet til å møte denne fremtiden og sikre at vi gir innbyggerne gode samstemte tjenester.

Δοχειαριου γρηγοριος

Bare i må kommunen gjennomføre kutt i alle tjenester på millioner kroner. Til tross for disse utfordringene, har ansettelsesutvalget i kommunen på fire personer sagt ja til å gi en årslønn på 1,6 millioner kroner til den nye kommunedirektøren i Nordre Follo som betyr litt over 2 millioner kroner i kommunens årlige utgiftersom er kun Vi har også skrevet at kommunen har brukt cirka Ordfører Hanne Opdan, som har ledet ansettelsesutvalget, mener at denne ansettelsen er en viktig faktor for å få en god styring av økonomien.

Da Nordre follo speed dating Avis stilte spørsmål om prioriteringene gjort i den konkrete saken, spesielt med tanke på at kommunen kan havne på Robek-listen som følge av økonomiske utfordringer, svarte Opdan følgende: — Nordre Follo er ikke i nærheten av å havne på Robek-listen, sa Opdan. Vi har gjort nødvendige investeringer som gir en gjeldsgrad vi ønsker å redusere samtidig er det ett vedlikeholdsetterslep blant annet på Sofiemyr skole, Hellerasten skole og Gamle Oppegård rådhus som tvinger fram nye investeringer.

Abonnement

For å sikre en fortsatt bærekraftig økonomi er det nødvendig å ha en svært dyktig administrativ leder, sier Opdan. Videre sier hun at lønnsnivået til Henriksen er på nivå med hva kommuner på vår størrelse avlønner tilsvarende stillinger. Ansettelsesprosessen var en normal prosess for ansettelse av ledere på dette nivået både i det offentlig og privat sektor, sier Opdan.

online dating klæbu single speed utsira