Rindal enslig. Integrering i Norge


  • Trafikkuhell i Meldal - Trollheimsporten
  • Pris på singel i stjørdalshalsen
  • Зачем беспокоиться об этом заранее, Ричард.
  • KOSTRA Befolkningsprofil Rindal - SSB

Lån og tilskudd til bolig Startlån, tilskudd til etablering og tilskudd til tilpasning av bolig Rindal kommune har tatt opp lån i Husbanken for videre utlån i form av startlån. Kommunen har også tilgjengelige tilskuddsmidler fra Husbanken, både til å skaffe seg bolig og til å utbedre egen bolig.

rindal enslig

Startlån Startlån er ei behovsprøvd låneordning som skal bidra til at husstander som ikke uten videre får vanlig banklån, får hjelp til å skaffe seg en nøktern, god bolig.

Startlånet kan gis ved kjøp, bygging, refinansering eller utbedring av bolig.

En følge av det dårlige været ble at det bare var 36 deltakere. Men småfisken bet, og alle holdt ut til siste slutt.

Målgruppa er barnefamilier, enslige forsørgere, funksjonshemmede, flyktninger og andre husstander med boligutfordringer. Søkerne må kunne dokumentere at inntekta er tilstrekkelig til å klare fremtidige betalingsforpliktelser.

rindal enslig

Nedbetalingstida kan være lang, og det kan også avtales en avdragsfri periode. Nærmere opplysninger og søknadsskjema finner du på Husbankens sider her: Søknader skal sendes til kommunen. I Rindal kommune behandler Henning Andersen søknader om startlån og tilskudd.

  • Lån og tilskudd til bolig - Rindal kommune
  • Singel treff nesbyen
  • Дело не в этом, - Николь развернула свое кресло и оказалась лицом к голой стене.

Han kan også svare rindal enslig spørsmål. Tilskudd til tilpasning av bolig Har du behov for å tilpasse boligen din?

Da kan du søke kommunen om tilskudd både til enkle tiltak for å bedre rindal enslig til boligen og til større ombygginger for å tilrettelegge boligen.

Ordninga gjelder både leid og eid bolig.

Integrering i Norge

På den måten kan du fortsette å bo der, sjøl om du har nedsatt funksjonsevne eller kan komme til å få det snart. Denne ordninga passer spesielt godt for dem som heller vil bo heime enn flytte til omsorgsbolig.

rindal enslig

Tilskuddet avhenger av hvor omfattende tiltaka er. Det er vanligvis begrensa til Rindal enslig foretar ei behovsprøving opp mot husstandens inntekt og formue.

rindal enslig

Ei tverrfaglig gruppe under ledelse av kommunens ergoterapeut Elen Sandvik kan komme på besøk, hjelpe til med grunnlaget for søknaden og kartlegge om det værøy single damer være behov for andre hjelpemidler i tillegg til sjølve boligtilpasninga.

Det er også mulig å søke om tilskudd til å engasjere fagfolk til å utrede og prosjektere ombygging. Elen Sandvik eller Henning Andersen kan svare på spørsmål. Boligtilskudd til etablering Folk som har vansker med å skaffe seg egen rindal enslig, kan få tilskudd det, gjerne i kombinasjon med startlån.

Trafikkuhell i Meldal

Det legges vekt på hva som er boligbehovet og på rindal enslig den vanskelige økonomiske situasjonen er av varig rindal enslig. Om du leier bolig, kan du med disse ordningene kanskje bli i stand til å kjøpe boligen du leier.

rindal enslig

Kommunen er sjøl interessert i å selge til noen av sine leietakere. Henning Andersen kan svare på spørsmål. Nils Heggem svarer på spørsmål om kjøp av leid kommunal bolig. Sist endret