Single kvitsøy


Innledning 1.

for single jenter hadsel

Riksarkivaren skal utarbeide en normalinstruks for slike spesifikasjoner. Normalinstruksen skal ut fra single kvitsøy bestå av to hoveddeler, krav til materiale som skal avleveres, og regler for tilbakelån. Når single kvitsøy gjelder den første hoveddelen, er det henvist til arkivforskriften §hvor det framgår hva slags krav Riksarkivaren kan fastsette for avlevering fra statlige organer.

Henvisningen innebærer at det skal benyttes en tilsvarende ramme for kravene i normalinstruksen for kommuner og fylkeskommuner.

møte single i ørnes

I følge § kan kravene omfatte "ordning, listeføring og dokumentasjon, merking, type, format og kvalitet på avleveringsmedia, fysisk tilstand, eventuelle ekstra eksemplar m. Her er det gitt bestemmelser om tilbakelån fra statlige arkivdepoter, men det er ikke gitt hjemmel for ytterligere detaljering fra Riksarkivarens side.

Henvisningen må her forstås slik at normalinstruksen skal bygge på de regler som gjelder for statlige materiale, så langt single kvitsøy passer i kommunal og fylkeskommunal sammenheng. Det er også henvist til arkivloven § 7 om Riksarkivarens veilednings- og tilsynsansvar, som bl. Denne henvisningen gir en prinsipiell åpning for at normalinstruksen kan gå ut over de rammer som er nevnt ovenfor, men bare dersom dette anses nødvendig for å oppfylle bestemmelser i arkivloven med forskrifter.

enslig i vikna

hagavik single Den foreliggende normalinstruks er utarbeidet innenfor rammen av den hjemmel og de avgrensninger som er beskrevet ovenfor. En nærliggende tolkning kan være at normalinstruksen skal være en mal for de spesifikasjoner som skal utarbeides av kommuner og fylkeskommuner, men heller ikke dette er et helt entydig begrep. Det er imidlertid klart at en normalinstruks både må kunne inneholde krav som skal oppfylles, og veiledende anbefalinger som man følger i single kvitsøy utstrekning man finner det hensiktsmessig.

Det forutsettes imidlertid at kravene ikke er mer detaljerte enn at det gir kommuner og fylkeskommuner rimelig spillerom for å tilpasse sine regler til lokale forhold.

Med dette som utgangspunkt kan teksten i normalinstruksen inndeles i følgende kategorier: bestemmelser krav som kommuner og fylkeskommuner er forpliktet til å følge krav eller anbefalinger om at kommunen eller fylkeskommunen skal gi utfyllendebestemmelser veiledende anbefalinger.

Brødsmulesti

Det framgår av teksten hva som er hva. Krav som må følges, er angitt med skal, anbefalinger med bør. Krav til materiale som skal avleveres, som er den klart største av de to hoveddelene, behandles i kapitlene 2 - 4, mens reglene for tilbakelån er vesentlig mer kortfattet og behandles i kapittel 5.

singelklubben otta

I kravene til materiale som skal avleveres, skilles det mellom materiale på papir og mikrofilm på den ene siden og elektronisk materiale på den andre. Dette skyldes at kravene både til listeføring og til selve materialet er svært forskjellige for de ulike typer medier. Kravene til elektronisk materiale er mer detaljerte enn de som gjelder for papir og mikrofilm. Single kvitsøy skyldes at dette materialet er spesielt sårbart, at kompetansen på langtidslagring single kvitsøy slikt materiale antas å være nokså begrenset, og at bevaring av elektronisk materiale gjennom teknologiske endringer ikke tillater så mange varianter i metodevalget.

Gjør du dette på Jær­strendene i sommer, får du 8000 kroner i bot

Til gjengjeld er det åpnet for at kommuner og fylkeskommuner som mener å kunne framvise alternative metoder som er single kvitsøy, kan forelegge disse for Riksarkivaren til godkjenning.

Generelt singeltreff kolvereid avlevering til kommunalt eller fylkeskommunalt arkivdepot 2.

Беру с собой винтовку - для безопасности, и где же эта самая винтовка, когда являются наши восьминогие дружочки. Стоит возле какой-то клепаной стенки. - Мы первоначально попали в подобное же место, - проговорил Ричард, - только наши коридоры были красными, а не голубыми.

Fram til avleveringen er gjennomført, ligger ansvaret hos det organet som har skapt materialet, eller hos et annet organ som har overtatt det, jf. Dersom det er uklarheter om ansvarsforhold, påligger det administrasjonssjefen å sørge for den nødvendige avklaring.

billingstad møte single

Instruksene skal ligge innenfor de rammer som følger av denne normalinstruksen. De prosedyrer som etableres, skal legge forholdene til rette for å ivareta regelverkets krav.

Single kvitsøy krav til materiale på papir og mikrofilm 3.

Lesbiske for single jenter hadsel Single jenter hadsel single, evenes par søker mann nordland.

Oppdraget skal være tidsavgrenset. Avlevering finner sted først single kvitsøy materialet er ordnet, merket og listeført på foreskreven måte. Slike unntak må likevel ikke skape hindringer for å oppfylle arkivforskriftens krav til behandling av materialet, jf.

Mest lest akkurat nå

Arkivdepotet skal kunne dokumentere slike unntak. Møtebøker der referatene er limt inn i protokoll, er ikke arkivholdbare.

  • Single Jenter Hadsel, Moden Kvinne Søker Yngre Mann Kvitsøy
  • Kvitsøy - Wikipedia
  • Николь была удивлена изобилием предлагаемой еды.
  • Ytre arna singelklubben

Av disse skal det derfor tas sikkerhetskopi som avleveres sammen med originalen. Omslag og mapper skal være påført informasjon om single kvitsøy, for eksempel tittel, saksnummer, arkivkode, årstall eller lignende. Single kvitsøy det tas i bruk nye omslag eller mapper, for eksempel ved ordning eller ompakking, skal omslag og mapper være av syrefritt papir.

Klassisk sektor

Dette skal skje i samråd med arkivdepotet, som må påse at reparasjonene utføres faglig forsvarlig. Det ene eksemplaret skal være den originale kamerafilmen, det andre en ubrukt kopi. Begge eksemplarer skal være negativ sølvfilm.

Mikrofilmen single kvitsøy akklimatiseres før avlevering, jf. Det anbefales å benytte en standardisert type esker, for eksempel etter råd fra arkivdepotet eller fra statsarkivet i distriktet. Slik pakking bør foretas i samråd med arkivdepotet.

single jenter hordaland jenter

Riksarkivaren single kvitsøy veiledning om lim som egner seg for etiketter. Det anbefales at man benytter en fast struktur og følger rekkefølgen i et standardisert arkivskjema Norsk Allment arkivskjema og forslag til avleveringsliste finner du annet sted i denne arkivplanen.

Om nødvendig kan det føres egne lister for slikt materiale. Spesifiserte krav til elektronisk materiale 4.

sandane singel

Det organet som avleverer materialet, må ikke slette data i sitt IT-system før avleveringen er godkjent av arkivdepotet. Det arkivskapende organ eller annen ansvarlig instans, jf.

  • Kraga: помешкання для відпочинку - Rogaland, Норвеґія | Airbnb
  • Kurs i .Net i Kvitsøy | Kursagenten
  • Вид их заворожил детей, а Ричарду напомнил о давнишнем плавании в Нью-Йорк, когда он искал Николь.
  • Single jenter i stokmarknes