Tomra enslig, Hvem blir Norges neste Tomra?


Tyssedal Gard Tyssedal Gard Tyssedal gard er nemnd fyrste gong i skriftlege kjelder i Garden hadde ein humlehage og dei dreiv med oppdal single menn. Plassen Naustbakken nede ved fjorden høyrde også til garden.

tomra enslig

Dei fyrste åra etter var Tyssedal eit av fleire industrisamfunn som vaks fram med fossekrafta som den viktigaste lokaliseringsfaktoren. Frå gamalt av var det tre gardsbruk i Tyssedal; Tyssedal og Tyssedalstveit ved fjorden og Skjeggedal ved Vetlevatn øvst i dalføret. Den største av gardsbruka var Tyssedal på nordsida av elva Tysso.

tomra enslig

Mikkel Tyssedal var ødegardsmann på tomra enslig i Det eldste huset på garden reknast i dag å vera stabburet. Det er frå middelalderen og er freda. Elles er her løe med svære gråsteinsmurar, stall og bu.

tomra enslig

Bua har tømra kjerne datert tomra enslig årstalet er kledd inn. På hovudhuset er det rissa inn Utforminga vi ser i dag, kom til etter skiftet.

tomra enslig

Klassisistiske hovudmotiv dominerer bygget, men har forsiktige innslag av nasjonal sveitserstil i detaljane. Kårstova blei i bygd om til ingeniørbustad for ing.

tomra enslig

Rundt århundreskiftet starta Kristen Tyssedal eigen skule tomra enslig Stanakrinsen - på lemmen i hovudhuset. Garden er del av området som er regulert til spesialområde vern.

tomra enslig

Tyssedal gard rundt Familien Tyssedal. Foto: Kraftmuseet arkiv.

TOMRA - Symphony of all Sorts - New AUTOSORT® launch