Tynset enslig, Barneflyktninger trenger et hjem


tynset enslig single klubb i tana

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet IMDi er etaten som til vanlig spør kommunene om å ta imot flyktninger. I forhold til IMDis ønsker har Tynset kommune tatt imot totalt 20 voksne flyktninger så langt i år.

Hittil i år har over barn under 15 år kommet til Norge for å søke asyl. UDIs tall og prognoser gikk på at det skulle komme i løpet av hele året.

Disse tre bosettes i løpet av sommeren. Tre bor i bofellesskapet på Bekkmoen og 12 bor i egne opptreningsboliger.

From the Kaitum to the Vistas (Part 3 of Hannu's Last Summer)

Målet for dem som bor i opptreningsboliger er at de etter hvert skal klare seg selv helt og holdent. I tillegg til skolen vil jeg rose næringslivet på Tynset.

En særdeles langveisfarende gjest dukket opp på Tynset. Den unge asylsøkeren hadde tydeligvis gått under radaren for imigrasjons-myndighetene og hadde på ingen måte legitimert seg før han dukket opp i kvitrogna til Jarle og Lisbeth Marie Gullbrekken i Tufteveien 16 i Haverslia.

Totalt har vi mellom 10 og 12 språktreningsplasser. Det er mange aktører som må på banen for at de som kommer hit skal få et bra liv, kommenterer Røe. Omorganisert Bofellesskaptilbudet er nå omorganisert fra to til ett bofellesskap på Bekkmoen med plass tynset enslig tre flyktninger i forhold til seks tidligere. Stillingshjemlene er redusert fra 14,5 til 11,5. De så behovet for å gjøre noe med organiseringen når kommunen i ble pålagt å dekke enda 20 prosent av utgiftene i forbindelse med flyktningtilbudet.

tynset enslig enslig i trysil

Leie av kontorlokaler i Skogveien 1 er oppsagt og kontorene til fagleder for kartlegging og daglig drift av bofellesskapet samt fagleder med ansvar for kartlegging og daglig drift av opptreningsboligene er flyttet til den boenheten på Bekkmoen som ikke lenger huser flyktninger.

Men det er fortsatt tre soverom i boenheten som kan benyttes ved behov.

tynset enslig dating i bergen

Tynset enslig sitter Røe sammen med barnevernet i rådhuset. Les mer om:.

  1. Single menn i meråker
  2. Foto: Erland Vingelsgård E:erland tynsetingen.