Vegårshei singel, Pris Arealbefestelse Vegårshei


speed dating i nes

Denne gir vegårshei singel fleksibilitet i tildeling og avskyting for de små laga, den forenkler tildelingsmodellen, og at den gir jaktlaga større frihet, men også ansvar. Et ansvar som treårsperioden viser at jaktlaga har tatt på strak arm.

Hva tenker de enkelte jaktlag om dette? Svar: Enhetsmodellen fungerer meget bra og bør fortsette b Justering av enhetsmodellenfor å redusere avskytinga av voksne okser, med tanke på at voksne okser får kuene raskere i brunst, med tidligere fødsler og større kalver vegårshei singel høsten.

Bør vi redusere verdien for voksen ku fra 8 til 6 eller 7 enheter, og øke verdien for voksne okser til det samme, eller bør alle attraktive produksjonsdyr telle 8 enheter?

dating i salangen

Hvor bør grensa for voksen okse settes? Hva mener jaktlaga om dette? Svar: Når det gjelder poengberegningen til felt singel ku over kg bør det undersøkes om det er hensiktsmessig og spare på disse i lengden.

date rating datingsider

Tannsnittanalysen til de enkelte lag har vist seg at det er med svært få untak-og være over Spørsmålene er om de vil være forplanningsdyktige i fremtiden av de dyr som er allerede undersøkt. En mener at proffesor Solbrå skrev at disse bør tas ut-i en artikkel i skogeieren for noen årsiden. Dette bør undersøkes videre med hensyn til poengbergningen her.

  1. Vegårshei, Aust-Agder priser på grus, gårdsgrus, pukk o.s.v.
  2. Vegårshei-artist fremførte ny hit på Lindmo – NRK Sørlandet – Lokale nyheter, TV og radio

Når det gjelder spørsmål om poengbergning til store stuter, kan det nok være lurt at poengbergningen skjerpes på spesielt stut - 6 tagger eller mer, da en ser at disse dyr er atraktive å ha ,for at kuene skal komme i tidlig brunst.

En mener da at vegårshei singel ikke bør telle, men at eksempelvis opptil 4 tagger teller 4 poeng. Det enkelte lag bestemmer likevel selv om det er forsvarlig eller ønskelig å skyte hele kvota eller vegårshei singel. Vi har hatt ekstra tildeling for laga i sør-øst, i siste periode fikk de 36 dyr ekstra til fordeling.

singeltreff hareid

Nå er forskjellene betydelig redusert både i forhold til sett elg og vekter, men der er fortsatt forskjell. Bør vi fortsette med ekstra tildeling, men redusere denne til for eksempel 20 dyr i kommende periode? Hva mener jaktlaga?

  • Vegårshei Grus og Pukk Webbshop
  • Vågan gay dating
  • Gylfen startet å den mot hvordan presse kontaktannonser i.
  • Он сиял.
  • Online dating reinsvoll

Vi vil vegårshei singel i stand til å stoppe jakta når det trengs for hvert år. Bør tretakkers okse gå vegårshei singel ungdyr?

hareid enslig

Styret ser at vi må klargjøre vektgrensene bedre, er grensa på f eks kgeller på ,0 kg? Hva sier jaktlaga?

club kontaktannonser i vegårshei

Svar:Dagens ordning er grei nok ved vektgrense på single klubb i skiptvet, men på stut viser en til svaret vi gir i punkt c, der vi mener at kiloenene ikke bør være avgjørende ,men poengbergning etter antall tagger. Og skal kjønn til skrapkalver som laget beholder kunne telles med?

Svar: Ja f Jevn avskyting;Det er kommet signaler fra skogbrukssjefen om at det ut fra lovverket må tilstrebes jevnt uttak vegårshei singel hvert av de tre åra i bestandsplanen.

single jenter i grue

Kan vi oppnå det med bare å henstille til jaktlaga om dette? Hva tror jaktlaga? Svar; Ja.

single kvinner i tranøy