Enslig i lødingen


ålesund single

Stadig færre enslige mindreårige asylsøkere kommer til Norge. Rådmann Enslig i lødingen Skjeie fraråder i så måte kommunestyret å fatte vedtak om bosetting av denne typen asylsøkere i Lødingen.

Del denne artikkelen på e-post Utlendingsdirektoratet UDI sa tirsdag formiddag opp kontrakten med flere asylmottak i Nordland, Troms og Finnmark. Blant dem er mottaket for enslige mindreårige flyktninger i Lødingen. Utlendingsdirektoratet varslet i fjor at 7 mottaksplasser skal legges ned på landsbasis. I første omgang ble det avgjort at det skal legges ned 3 plasser.

Publisert: En slik bosetting var tenkt i kollektiv, da med plass fra fire til 10 unge personer. Rådet han gir til det politiske miljøet, er i stor grad basert på uttalelser fra IMDI. I Lødingen legges mottaket for enslige mindreårige ned med virkning fra 1.

Skal vi leke butikk? - tospråklige assistenter i barnehager

Færre enslige mindreårige asylsøkere gjør sitt til at IMDI har rådet kommuner om å ikke starte opp prosjekt med tanke på bosetting av denne gruppen, fremkommer det i saksutredningen til Kjetil Skjeie. Stort løft I den grad politikerne skulle finne på å trosse rådet fra IMDI, advarer rådmannen om at det venter et stort økonomisk og administrativt løft.

dating steder fetsund

Det bør først og fremst tilegnes en egnet bolig for et kollektiv. Alt etter sula singelklubb mange det vedtas å bosette, må det ansettes mennesker til å ha tilsyn i boligen. Måten andre kommuner har løst dette på er turnus, hvor det er folk på vakt hele døgnet.

gay dating i søndre land

Selv om det også er økonomiske fordeler med å bosette enslige mindreårige asylsøkere, frarår rådmann Skjeie en slik løsning på nåværende tidspunkt. Dette som følge av at det stadig blir færre enslige mindreårige med rett enslig i lødingen opphold.

singelklubb leikanger

På denne bakgrunn vil det ikke være hensiktsmessig for kommunestyret å fatte vedtak om bosetting av denne gruppen, avrunder rådmann i Lødingen Kjetil Skjeie. Medlemmene i kommunestyret fatter endelig vedtak i saks i forbindelse med at medlemmene i organet møtes torsdag