Ørsta enslig


Oversikter

Det betyr at de i minst tre år har levd under EUs fattigdomsgrense. Familienes samlede inntekt er mindre enn 60 prosent av norsk medianinntekt. I praksis betyr «lavinntekt» at en enslig forsørger ørsta enslig ett barn, tjener mindre enn i året, eller at to foreldre med ett barn tjener mindre enn kroner. I både Ulstein og Herøy kommune har flertallet av barna norske foreldre. Mens barnefattigdom i storbyer som Oslo i stor grad er et knyttet til innvandrerfamilier, er situasjonen annerledes i Møre og Romsdal.

I vårt fylke er den høyeste andelen fattigdom blant norske familier. Se graf. Foreldre med lav inntekt har også ofte ørsta enslig tilknytning til arbeidslivet. De kan være arbeidsløse eller trygdede. Aleneforsørgere ender også oftere med lav inntekt, særlig kvinner som jobber deltid eller lavtlønnede yrker. Lene i Volda «Lene» 31 er alenemor til en jente på fem år.

FriFagbevegelse som app

Hun vil være anonym for å skåne barnet sitt fra det hun kaller «et tabu i lokalsamfunnet». Da blir det ekstra vanskelig å stå frem, forklarer hun. Lene er selv et løvetannbarn, som har klart seg gjennom livet. Men hun har ikke foreldre som kan støtte henne, verken praktisk eller økonomisk. Som student, klarte hun seg ganske bra, og hun avsluttet studiene sine i fjor sommer med gode karakterer. Siden da har Lene og datteren stått på bar bakke. De pengene hadde jeg spart opp før jeg begynte å studere, i tilfelle det skulle skje noe med meg eller barnet mitt.

Det skulle være en buffer. Lene ble avvist da hun ba om økonomisk ørsta enslig fra NAV. Sosialhjelp gis bare dersom kassa er skrapa.

Det er urimelig at jeg skal straffes for det. Lene har nå brukt opp alle sparepengene på hus, mat og barnehage. Hun har vært på et vellykket jobbintervju, og venter spent på et jobbtilbud. Alternativet er et nytt møte med NAV. Antall barn i husholdninger med vedvarende lavinntekt.

Undersøkelsen viste at kommuner som ikke nevner barnefattigdom i planverket sitt, også lar være å sette i gang tiltak. Et søk ørsta enslig ordet «fattig» i dokumentarkivet til Volda kommune gir tre treff.

Ingen av dem er relatert til kommunale tiltak. Finnes det ikke noen plan for å hjelpe disse barna? Jørgen Amdam, ordfører i Volda kommune. Han tilføyer at det er «et viktig tema», men at kommunen ikke driver oppsøkende virksomhet ovenfor vanskeligstilte. Da prøver ørsta enslig å løse det underhånden, forklarer han. Ordføreren tror fattigdomsutfordringene får mindre oppmerksomhet på små steder som Volda og Ørsta på grunn av stigmatisering.

Men Høyre sitter ikke i posisjon nå. Sørheim legger til at selv om kommunen er velferdsstatens forlengede arm, må den handle innen forsvarlige rammer. På spørsmål om barnefattigdom er på dagsorden i Ørsta kommunestyre, svarer han nei. Et forslag om gratis ferie-SFO i Ørsta, ble i mars nedstemt i kommunestyret.

Ann-Karin Sætre fra Høyre mente at kommunestyret ikke har den typen sosialt ansvar. Hun la ørsta enslig fem ørsta enslig som skal danne grunnlaget for partiets politikk de neste fire årene.

ørsta enslig

Et viktig punkt i satsningen, er at fattige barn ikke skal utestenges på grunn av dårlig råd. Målet er at alle barn skal et fritidstilbud.

ørsta enslig

I signerte Kommunenes sentralforbund KSfrivilligheten og staten «Fritidserklæringen». De forpliktet seg til å jobbe for at alle barn skal få delta jevnlig i en fritidsaktivitet.

ørsta enslig

I følge «Plan over aktivitetstilbud» på Volda kommunes hjemmesider, koster alle ikke-religiøse fritidstilbud penger. Det samme gjelder i Ørsta. Et semester på dating norway i bremanger koster kroner i Volda og kroner i Ørsta. En måned på skolefritidsordningen koster rundt kroner i begge kommuner.

Ingen av kommunene tilbyr gratisplasser på kulturskolen.

ørsta enslig

Et kinobesøk koster 85 kroner per barn, og et dagspass i Volda Skisenter koster kroner for en familie. Prosentandel barn i lavinntekstfamilier med og uten innvandrerbakgrunn etter ørsta enslig.

Kun 28 av de barna i lavinntektshusholdninger i Volda har foreldre som mottar ørsta enslig, ifølge SSBs statistikk. Det finnes ingen enkle og greie kommunale ordninger for dem som ikke kan eller vil gå med lua i hånda. Stønaden kan gå til alt frå utstyr, til kontingenter eller kostnader ved cuper eller andre arrangementer, forklarer hun. De vil gi barn en god ferie der de bor. Hesteridning, mat på bål og turer ørsta enslig fjellet var blant aktivitetene.

Statistikk | IMDi

Frivillighetssentralen i Volda har et tilsvarende tilbud kalt «Sommarprogrammet». Dette er også et gratis tilbud til barn og ungdom.

ørsta enslig

Alle som har lyst, kan delta på blant annet idrett og svømming. Fritidstilbudet er gratis, men når sommeren er over, koster aktivitetene penger igjen. Volda Turn og Idrettslag VTIer den eneste organisasjonen som tilbyr gratisplasser til barn og unge.

ørsta enslig

Storeide sier også at foreldre kan gjøre ekstra dugnadsarbeid, og slik kompensere for manglende betaling. Også på Volda Skisenter kan foreldre jobbe frivillig i kiosken for å få tilgang til bakken. På Ørsta Frivillighetssentral låner de ut ski og sykler.

Utover det kan de ikke hjelpe med medlemsavgifter til organiserte fritidstilbud. De lurer på hva de gjøre, sier leder Rebecca Bjerknes.