Sauda dating norway


møte single i modalen single dombås

Forekomst av kystfloke Heterocladium wulfsbergii og andre naturverdier ved Svandalsfossen, Sauda kommune. NINA rapport Norsk institutt for naturforskning Svandalsfossen, som er en velkjent og hyppig besøkt turistattraksjon i Sauda kommune, påvirker ved høy vannføring trafikksikkerheten på fylkesvei gjennom fossesprut som hindrer sikt.

Samtidig er det registrert be-tydelige naturverdier ved Svandalsfossen: den rødlistede mosen kystfloke Heterocladium wulfsbergii og en fossesprøytsone E05 med A-verdi svært viktig etter DN håndbok 13, som i dag omfatter de rødlistede naturtypene fosseberg og fosse-eng.

singel treff molde dating site i kopervik

Derfor undersøkte vi utbredelsen av kystfloke og rødlistede naturtyper ved Svandalsfossen og vurderte kon-sekvensene vestre slidre dating ulike inngrepsalternativene vil ha for naturverdiene. Kystfloke ble funnet langs store deler av fossen, og det ble i tillegg oppdaget en annen rødlistet mose-art kyst-skeimose Platyhypnidium lusitanicummen begge forekom i områder som i sauda dating norway grad vil påvirkes av de foreslåtte inngrepene.

De rødlistede naturtypene fosseberg og fosse-eng fant vi derimot i tilknytning til inngrepsområdet.

singel treff hitra fjaler pris på singel

Installasjon av en vegg endrer ikke tilførsel av fuktighet for naturverdiene ved Svandalsfossen og vil dermed ha langt mindre negativ innvirkning, særlig hvis den bygges av sauda dating norway materiale som ikke skygger ut vegetasjonen.