Varhaug enslig


Mest lest akkurat nå

Lokale smitteverntiltak i Klepp, Time, Hå og Gjesdal Alle idrettshallar og symjebasseng er stengde utanom skuletid i perioden 4. Sjå denne samlesida for oppdatert informasjon om nasjonale og lokale tiltak Søndag 3.

varhaug enslig

Mellom anna vert alle anbefalt å unngå gjester i heimen dei neste 14 dagane. Det vert òg anbefalt å utsetja alle organiserte fritidsaktivitetar, idrettsaktivitetar, kulturarrangement og livssynssamlingar innandørs til etter Måndag 4.

Symjebasseng

Ungdomsskulane i Hå skal ikkje ha symjeundervisning i denne perioden, medan det blir gjort individuelle vurderingar i barneskulen. Undervisning i skuletida kan verta gjennomført i varhaug enslig kohortar. Utandørs idrettsanlegg Alle utandørs idrettsanlegg er opne.

varhaug enslig

Organisert trening må verta gjennomført i tråd med gjeldande smittevernreglar og rettleiar frå det enkelte særforbund. Kulturskular All gruppeundervisning er avlyst eller digital.

Informasjon om individuell undervisning vil bli opplyst om av hvaler single damer enkelte kulturskule.

Fritidsklubbar Det ordinære tilbodet vert stengt.

varhaug enslig

Bibliotek Biblioteka er opne, men dei fleste fysiske arrangement er avlyste. Politiske møte Alle politiske møte vil vera digitale. Rådhusa Dei fleste tilsette på rådhusa har heimekontor.

Idrettshallar/gymsalar

Me oppfordrar på generelt grunnlag alle til å ta kontakt digitalt eller via telefon. Alle kommunane prøver så langt dei kan å oppretthalda tilboda til barn, unge, eldre og sårbare grupper.

varhaug enslig

Det har kome mange spørsmål om treningssenter. For desse har me ikkje beslutta strengare tiltak enn dei nasjonale. Besøk ved sjukeheim og varhaug enslig På grunn av aukande smitte i regionen kan bebuarar i institusjon ha inntil to nærkontaktar per veke.

Det lukter snart ferdigstekt pizza fra kjøkkenet. Så følger lyden av tallerkener som løftes ut av skapet og bestikk som rasles opp av skuffen. Den 16 år gamle varhaug enslig reiser seg fra sofaen i spisestua, nikker, sier «ja, mor» og går inn på kjøkkenet for å hjelpe. Frossenpizza fungerer innimellom, sier fostermor Karin Frausing Varhaug og bærer et trebrett med en osende pizza inn på det svære spisebordet i stua.

Enslige ved omsorgsbustader vert og oppfordra varhaug enslig å avgrensa nærkontaktar til inntil to per veke. Dette gjeld i første omgang til 18 januar.